Jimmy Stenmans Storforsen sida

s6301467.jpg

Välkommen till Jimmy Stenmans sida om Storforsen med mera

Bilden ovan är tagen sommaren 2010

p3180003.jpg

 

 

I Älvsbyns kommun i Norrbottens län rinner Pite älv. Där finns Storforsen en fors väl värd ett besök. Forsen ligger i närheten av byarna Vidsel och Bredsel. Där bor ca 500 människor.

Storforsen är norra Europas största obundna fors och finns i Pite älv. På en sträcka av 5 kilometer faller den 82 meter. Från Hotell Storforsen ser man ca 2 kilometer av forsen och på denna stäcka faller forsen 60 meter.

 

 

 

Storforsen ligger i Pite älv som börjar vid Sulitelma och rinner sen 400 kilometer genom landskapen Lappland och Norrbotten för att sen rinna ut i Bottenviken vid Pite havsbad.

 

 

Medelvattenföringen är 250 kubikmeter vatten per sekund vilket motsvarar vad en vanlig familj i Sverige gör av med på ett år. När vårflod och fjällflod samverkar kan medvattenföringen i forsen komma upp i ca 900 kubikmeter vatten per sekund.

Storforsen och området runt forsen är naturreservat sen 1971. I mitten av 1800-talet var Storforsen 400 meter bred och väldigt grund. 1856 byggdes en ångsåg i Bergsviken utanför Piteå. Detta gjorde att det behövdes mer timmer och man började att avverka även ovanför Storforsen. När man skulle flotta timmret i Pite älv uppstod problem då timret fastnat i den grunda forsen.

Så det ledde till att man började leda om vattnet i forsen till den södra forsarmen genom att bygga så kallade stenkistor. Detta började man med under 1860-talet och arbetet på gick fram till 1940-talet.

1995 så var det översvämning i Pite älv och  det mesta av stenkistorna fick rekonstrueras efter denna

Under 2009 och 2010 har spångar och broar renoverats.

 

s6301764.jpg

 

 

Högskoleprovet

Vid Storforsen finns kaffestuga, turistinformation,  och galleri som är öppet sommartid. Det finns även ett skogs- och flottningsmuseum som skildra skogsbruket från slutet av 1800-talet och fram till 1960-talet. Sen 4de mars 2013 finns nu Handelshuset på plats vid Storforsen. Öppet dagligen. För mer info: www.handelshusetab.se

Vid forsens fot finns Hotell Storforsen som har öppet året runt. För mer info: www.storforsen.se

Storforsen finns i Pite älv en av det fyra stora nationalälvarna. I älven finns flera forsar. I Älvsbyns kommun så finns bland annat Brudforsen, som ligger strax före Storforsen, och Fällforsen. Fällforsen har mer karaktären av vattenfall än fors och fallet är 11 meter högt.

 


(Lämna tom)

 

räknare
räknare

Hotellet vinter
Sommar
Vinter
Vinter
Höst
Sommar
 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)